Resultaten
Aantal normen per pagina:
Als u klikt op de details link in een rij, worden de details van de norm beneden getoond.
NormnummerTitelPubl. datumTaalStatus 
NBN EN 1486 : 2008Beschermende kleding voor brandweerlieden - Beproevingsmethoden en eisen voor reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding01/2008 FR/EN/DE Actief details
CEN/TR 14862 : Precast concrete products - Full-scale testing requirements in standards on precast concrete products  FR/EN Actief details
NBN EN 14865-1+A1 : 2010Spoorwegtoepassingen - Asblok-smeervetten - Deel 1: Methode voor het beproeven van het smeervermogen12/2010 Actief details
NBN EN 14865-2+A2 : 2010Spoorwegtoepassingen - Asblok-smeervetten - Deel 2 : Methode voor het beproeven van de mechanische stabiliteit voor snelheden tot 200 km/h12/2010 Actief details
NBN EN 14867 : 2005Verpakking - Kunststof vrieszakken - Specificaties en beproevingsmethoden07/2005 FR/EN/DE Actief details
NBN EN 14868 : 2005Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in gesloten watercirculatiesystemen09/2005 FR/EN/DE Actief details
NBN EN 14869-1 : 2011Lijmen voor constructiedoeleinden - Bepaling van het gedrag bij afschuiving van structurele lijmverbindingen - Deel 1: Torsiebeproevingsmethode met gebruik van stomp verlijmde holle cilinders (ISO 11003-1:2001, gewijzigd)06/2011 FR/EN/DE Actief details
NBN EN 14869-2 : 2011Lijmen voor constructiedoeleinden - Bepaling van het gedrag bij afschuiving van structurele lijmverbindingen - Deel 2: Afschuifproef met dikke lijmlaag (ISO 11003-2:2001, gewijzigd)06/2011 FR/EN/DE Actief details
Terug